search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Ny annonssäljare för Advokaten

Robert Wallner ansvarar för medieförsäljningen från och med årsskiftet för tidskriften Advokaten och webbplatsen www.advokaten.se. Robert har mer än 15 års erfarenhet av medieförsäljning.

Robert Wallner
Försäljningschef
MediaKraft AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm
Telefon 08-23 45 32
Mobiltelefon 0709-92 53 43
E-post robert.wallner@mediakraft.se

Nytt om namn

Den 22 december 2014 förlängde regeringen Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs förordnande som ledamot i Domarnämnden med två år. Samfundets chefsjurist Maria Billings förordnande som Anne Rambergs ersättare i Domarnämnden förlängdes samtidigt med två år.

Regeringskansliet har även förordnat Anne Ramberg att som ledamot ingå i arbetsgruppen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen, Värdegrundsdelegationen (S2012:H). Förordnandet sträcker sig från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2016.

Advokat Claes Lundblad har av regeringen utsetts att ingå i Rikspolisstyrelsens etiska råd.

Julcocktail hos Advokatsamfundet

Advokatsamfundet, samfundets Stockholmsavdelning och Advokat i framtiden bjöd in till den årliga julcocktailen på Advokatsamfundets kansli den 9 december. I år kom närmare 170 advokater och biträdande jurister för att träffa kolleger i Tryggerska villan i Diplomatstaden i Stockholm, där samfundets kansli finns.

Över 80 000 besök på bloggen

Anne Rambergs blogg­inlägg om decemberöverenskommelsen från den 30 december 2014 kommenterades av rekordmånga besökare, 171. Från den 30 december till den 5 januari besöktes bloggen mer än 80 000 gånger. I inlägget skriver Ramberg att hon anser att partierna har tagit ansvar ”när det gäller att neutralisera det ytterlighetsparti som uttryckligen förkunnat sig komma att fälla alla regeringar som inte följer dess ideologi och som uttryckligen verkar för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som regeringsformen föreskriver”.

Annons
Annons