search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mänskliga rättigheter för alla brittiska medborgare

IBAHRI, IBA:s institut för mänskliga rättigheter, uppmanar den brittiska regeringen att inte försämra skyddet för de mänskliga rättigheterna för landets medborgare.

Bakgrunden till uppmaningen är att den brittiska regeringen aviserat förändringar inom lagstiftningen på bland annat process- och straffrättsområdena. Även lagstiftning som rör terroristbekämpning innehåller reformer som oroar IBAHRI eftersom organisationen anser att förändringarna riskerar att inkräkta på medborgarnas processuella rättigheter och tillgång till rättslig prövning (access to justice).

– Regeringens nuvarande trend att föreslå lagstiftning som allvarligt äventyrar skyddet av de mänskliga rättigheterna måste bromsas innan det på allvar negativt påverkar tillgången till rättvisa, både nationellt och internationellt. Allmänheten förtjänar ett rättssystem där deras grundläggande friheter garanteras, och det ger dem säkerheten för rättslig prövning och överklagande både nationellt och inom ramen för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, säger Helena Kennedy, en av IBAHRI:s två ordförande.

Annons
Annons