search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagstiftning och rättvisa inte samma sak

Sociala medier har blivit ett viktigt sätt för B'Tselem att nå ut med information – både till kritiker och anhängare.

I samband med prisceremonin fördes en diskussion under ledning av det internationella advokatsamfundets (IBA) executive director Mark Ellis. En inledande fråga var om principen att alla människor har samma rättigheter accepteras i större uträckning nu än tidigare.

– Tanken att vi måste försvara oss mot de andra är särskilt djupt inrotad i Israel. Den verkliga utmaningen är att försöka bryta ner den sortens nationalism, sade Jessica Montell.

B'Tselem har i en mängd rapporter och skrifter dokumenterat hur mänskliga rättigheter kränks i de ockuperade områdena. I rapporterna tar organisationen upp frågor som tortyr, diskriminering, expropriering av mark, hur palestiniernas rörlighet begränsas och hur de utsätts för våld av bosättarna. Men rapporterna kritiseras ofta för att vara partiska.

– Vi är under luppen som ingen annan institution i Israel. Men vi är mycket försiktiga och noggranna med vilken information vi går ut med. Om vi inte är säkra på en uppgift publiceras den inte, betonade Jessica Montell.

Organisationen har publicerat flera rapporten om Hebron och det faktum att staden är uppdelad mellan israeler och palestinier. Men en 30 sekunder lång video om en palestinsk familjs vardag i staden har fått större genomslag i nationella och internationella medier än flertalet rapporter.

– Filmen visar hur familjen trakasseras av bosättarna. Till följd av filmen sammankallades knesset för att diskutera bosättarnas våldshandlingar. Det bästa sättet att få myndigheterna att inleda en utredning är att ha synliga bevis, kommenterade Jessica Montell.

Sociala medier har blivit ett viktigt sätt för organisationen att nå ut med information – både till kritiker och anhängare.

– Vi vet att hundratusentals människor som inte tidigare hört vårt budskap ser B'Tselems inlägg i de sociala medierna. Och vi når ut till dem som tycker som vi. I de sociala medierna känner man sig inte ensam. Vi är en minoritet i Israel, men det finns ändå tusentals människor som stödjer mänskliga rättigheter för alla och som ser med stor oro på den israeliska politiken gentemot palestinierna, poängterade Jessica Montell.

Under Gazakriget i somras sköts cirka 3 000 raketer från Gaza mot Israel. Har inte Israel rätt att försvara sig mot sådana här angrepp, undrade Mark Ellis.

– Israels regering har inte bara rätt utan har även en skyldighet att utreda angrepp. Israel skulle mycket väl kunna inrätta en oberoende process som undersöker eventuella oförrätter. Om inga kränkningar har skett skulle det framgå av en grundlig utredning. En utredning skulle också visa om övergrepp skett och ansvar skulle kunna utkrävas. På så sätt skulle Israel kunna visa omvärlden att landet lever upp till både sina nationella och internationella åtaganden, sade Hagai El-Ad.

Jessica Montell konstaterade att lagstiftning och rättvisa inte är samma sak.

– Det är mycket märkligt att kränkningar av mänskliga rättigheter är tillåtet i Israel. Att riva hus är lagligt i Israel, liksom att straffa oskyldiga människor för att de är släkt med en brottsling. Vi måste hitta kreativa sätt för att hålla de människor ansvariga som använder rättsstatens språk för att begå orättfärdiga handlingar, fastslog Jessica.

Annons
Annons
Annons