search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kritiken mot språkanalyserna

Språkanalys är en metod för att visa – eller göra sannolikt, som beviskravet lyder – varifrån en person kommer.

Det finns många företag som erbjuder språkanalys. Migrationsverket har avtal med ett par av dessa.

Under de senaste åren har Migrationsverket fått hård kritik från både jurister och lingvister för hur språk­analyser genomförs och för att de håller en alltför låg kvalitet. En rad fall har lyfts fram, där asylsökande riskerat utvisning till vad som uppges vara fel länder.

Radioprogrammet Kaliber kunde 2012 visa på stora brister i en del analyser genomförda av företaget Sprakab. Kaliber pekade bland annat på att analytikerna hade alltför dålig utbildning, och att de ofta fick arbeta med analys av språk de inte själva hade som modersmål.

Migrationsverket lät 2013 genomföra en egen granskning av Sprakabs analyser, med hjälp av lingvister i Nederländerna. Granskningen visade att nio av tio analyser höll en god kvalitet. Det visade sig dock senare att Migrationsverket låtit Sprakab välja ut de analyser som granskades.

2014 fick kritiken mot analyserna ny fart när brittiska medier rapporterade om att hundratals asylsökande befarades ha utvisats på felaktiga grunder efter språkanalyser genomförda av Sprakab.

I Sverige följde SVT:s undersökande journalister i Uppdrag granskning upp med ett program om Sprakab, också det mycket kritiskt.

Annons
Annons