search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bakgrund: Allt fler länder erkänner Palestina

Sverige blev den 30 oktober det 135:e medlemslandet i FN som erkände en palestinsk stat.

Den svenska regeringen vill med sitt erkännande stödja moderata krafter bland palestinierna och göra parterna ”mindre ojämlika” i kommande fredsförhandlingar om en tvåstatslösning för Israel och Palestina.

Att en S-MP-regering hade för avsikt att erkänna Palestina var väntat. Men att regeringen agerade på egen hand, inte tillsammans med något annat EU-land, förvånade många.

Flera EU-länders parlament, liksom EU-parlamentet, har dock röstat ja till icke-bindande motioner i samma fråga denna höst, påhejade av kända profiler i den israeliska fredsrörelsen.

Utrikesminister Margot Wallström (S) har KU-anmälts för att hon informerade EU:s övriga utrikesministrar innan hon överlade med Utrikesnämnden. Kritiken om att regeringen har frångått ett av Sveriges erkännandekriterier, full kontroll av territoriet, har utrikesminister Wallström bemött med att Sverige tidigare erkänt Kosovo respektive Kroatien i skeden när dessa länder saknade full kontroll av sina territorier.

Tre tunga namn, Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange, professorer i internationell rätt respektive folkrätt, argumenterar på DN Debatt för att erkännandet har stöd av vår tids folkrätt.

”Folkrättstrion” skriver: ”Palestinierna har en statsbildning som hade varit effektiv (i vart fall på Västbanken) om det inte varit för Israels olagliga ockupation. Israel har ingen folkrättslig rätt som kan kränkas av att det bildas en palestinsk stat på ockuperade områden eller av att en sådan stat erkänns. Palestina bör alltså kunna erkännas.”

Annons
Annons
Annons