search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

B'Tselem mottog Stockholm Human Rights Award

Den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem tog emot Stockholm Human Rights Award i Berwaldhallen i Stockholm den 25 november.

Årets Stockholm Human Rights Award, det sjätte i ordningen, delades ut av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg vid en stämningsfull ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen gick i år till den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem. Vid ceremonin hade cirka 600 personer samlats från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.

– Det är lovvärt att B'Tselem så outtröttligt har kämpat för att upprätthålla mänskliga rättigheter i en omgivning där dess kritik inte alltid har varit välkommen, sa Anne Ramberg.

– Nästan alla i vår region delar upp världen i judar och araber, vi och dom. Det mest slående med den breda människorättsgemenskapen är att vi delar upp världen annorlunda. ”Vi” är de som är hängivna våra värderingar och främjar dem. Och på sätt och vis finns inga ”dom”, för också de som inte håller med oss – till och med de som våldsamt motarbetar våra värderingar – ska åtnjuta samma rättigheter, sa Jessica Montell, tidigare verksamhetschef för B'Tselem.

– Jag, liksom vår personal och våra fältresearchers, är tacksam och djupt rörd över att B'Tselem har fått äran att ta emot priset. Det är ett kraftfullt budskap till stöd för mänskliga rättigheter i Palestina och Israel som stärker vår organisation, sa Hagai El-Ad, verksamhetschef för B'Tselem.

Sångaren Peter Jöback med pianisten Martin Östergren samt en ensemble med Love Derwinger (piano), Johan Ahlin (valthorn), och Christian Bergqvist (fiol) underhöll de inbjudna gästerna.

B'Tselem

B'Tselem grundades 1989 med målsättningen att dels främja och skydda grundläggande mänskliga rättigheter för invånarna i de ockuperade palestinska områdena, dels sprida kunskap om deras rättigheter i Israel hos politiker och allmänhet. Organisationen betonar att samma rättigheter gäller för israeler och palestinier och att rättig­heterna måste respekteras av både israeliska och palestinska myndigheter.

B'Tselem har hämtat sitt namn från det hebreiska ordet för ”Guds avbild”, ur skapelseberättelsen i Första Moseboken: ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” B'Tselem har under åren riktat världens uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter i Israel och på de ockuperade palestinska områdena genom att föra offrens talan och utkräva ansvar från myndigheterna.

Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av det internationella advokatsamfundet (IBA), International Legal Assistance Constortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Priset delas ut en gång per år till en person eller en organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling.

Tidigare pristagare

2013 Professor M. Cherif Bassiouni, världsledande expert på krigsbrott och internationell straffrätt.

2012 Europarådets före detta kommissionär Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre.

2011 Grundaren av Open Society Foundations George Soros och människorättsaktivisten Aryeh Neier.

2010 FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay.

2009 Juristen Richard Goldstone.

Annons
Annons
Annons