search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Utformning och riktighet lika viktigt

Hur en brottmålsdom är utformad är lika viktigt som att domen är materiellt riktig, konstaterade Mari Heidenborg, lagman i Solna tingsrätt under ett seminarium.

–Det är först när bägge de här benen (materiellt riktig och välformulerad) finns som jag tycker att vi kan prata om att vi har en kvalitetssäkrad brottmålsdom. Det ena benet kan inte vara utan det andra, sade Mari Heidenborg.

När det gäller hur domarna i brottmål utformas är det viktigt att fråga sig vem domarna är skrivna för.

– Jag tycker att vi i första hand skriver för dem som berörs av domarna – parterna. Men vi skriver också för överrätterna och allmänheten. Våra domar ska kunna läsas och förstås av alla. Vi måste också kunna förklara varför vi har dömt som vi har gjort, sade Mari Heidenborg.

Hon konstaterade att jämfört med på 1980-talet försöker domarna i dag att använda ett enklare språk och undvika de mest inlindade juridiska resonemangen. Samtidigt är det viktigt att domstolarna inte stirrar sig blinda på hur domarna formuleras. Domstolarna måste även säkerställa att domarna är materiellt riktiga.

– Det innebär i mina ögon att domstolen fullt ut prövar åklagarens påståenden om den brottsliga gärningen. Vi ska pröva om utredningen är tillräckligt robust. Det innebär att alternativa händelseförlopp och gärningsmän har eliminerats. Vi ska undersöka om det finns några brister eller tveksamheter i det som åklagaren lägger fram. En klok domare är en skeptisk domare som ifrågasätter uppgifter som lämnas av såväl vittnen och målsägande som tilltalade, sade Mari Heidenborg.

Annons
Annons