search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tillståndet på LVM-hemmen väcker debatt

Företrädare för ST riktar skarp kritik mot förhållandena på LVM-hemmen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 17 november kritiserar Thord Jansson, ordförande, avdelningen ST inom Sis; fackförbundet ST, och Tobias Bjerman, vice ordförande, avdelningen ST inom Sis, förhållandena på LVM-hemmen. Enligt dem är läget sådant att LVM-hemmen saknar förutsättningar att garantera god omvårdnad och en trygg miljö. Inte heller har personalen en säker miljö.

Frågan om hur det ser ut på LVM-hemmen har debatterats i medierna under senare tid.

Jansson och Bjerman konstaterar att det finns fler klienter än platser och att LVM-hemmen i oktober har en historiskt hög genomsnittlig beläggning på 111 procent. De skriver att: ”personalen beskriver klienter som är så psykiskt sjuka att de egentligen borde vara inom psykiatrin. De kan vara mycket utagerande och våldsamma.” De konstaterar även att hittills i år har 924 fall av hot och våld mot personalen rapporterats och att det dessutom troligen finns ett stort mörkertal.

I en replik, den 19 november, skriver Kent Ehliasson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, Sis, att han inte alls delar ST:s bild.

Han skriver att efterfrågan på LVM-platser har från rekordlåga nivåer 2013 drastiskt stigit till det historiskt höga läge som råder sedan några månader. Så kraftiga och snabba förändringar i efterfrågan är svåra att planera för.

Ehliasson hänvisar även till intervjuer med utskrivna från LVM-hemmen som enligt honom visar på en stabil och väl fungerande organisation.

Annons
Annons
Annons