search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Särskild företrädare – ett utmanande uppdrag

Särskilda företrädare ställs inför många svåra etiska och praktiska frågor som ofta måste lösas snabbt. Marianne Ny, överåklagare och chef för Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, och advokat Lena Feuk berättade om sina erfarenheter under ett välbesökt seminarium.

Senast på den fjärde dagen från förordnandet är förhör med barnet inplanerat. Då måste tingsrätten expediera det interimistiska förordnandet till vårdnadshavarna, eftersom de är parter i förordnandeärendet. Tingsrätten kommunicerar senare ärendet med parterna inför sitt slutliga beslut.

– Tanken är att barnet före förhör inte ska utsättas för påverkan, hållas undan, skrämmas, hotas eller på andra sätt förhindras att berätta. Man ska förhoppningsvis kunna få en färsk berättelse från barnet. För att uppnå det måste den särskilda utredaren sätta full fart direkt, sade Lena Feuk.

Den särskilda företrädarens första möte med barnet sker ofta i skolan. Det är därför viktigt att han eller hon snabbt tar kontakt med rektor, mentor, timlärare och skolpsykolog.

– Jag ber dem ordna en bra plats där vi kan sitta och prata i fred så att jag kan förbereda barnet på förhöret och vad som i övrigt händer. Det är också en viktig pedagogisk uppgift att förklara för skolpersonalen vad som sker – och att de inte ska informera vårdnadshavarna, sade Lena Feuk.

Ibland händer det att den särskilda företrädaren, efter sitt första möte med barnet, måste ställa in ett planerat polisförhör. Det kan vara fallet om barnet inte är redo för det – gråter eller inte vill eller vågar följa med till polisen.

– Men det går inte att träffa barnet och sedan säga åt barnet att gå hem men hålla tyst om att vi har träffats. Blir det inget förhör måste vi informera vårdnadshavarna. Då hoppas vi att det är en särlevande vårdnadshavare. Annars kan det bli problem att fullfölja förundersökningen, sade Lena Feuk.

En annan synpunkt som kom fram under seminariet var vikten av att barnet känner sig tryggt och vågar berätta vad det varit med om under det första polisförhöret. En försvarare som representerar den som har gjort barnet illa bör därför inte vara där, framför allt inte under det första förhöret.

– Du har som särskild företrädare rätt att säga nej till att barnet förhörs. På det sättet kan du indirekt neka försvararen att vara med vid förhöret, sade Marianne Ny. Hon tillade att utredningen i de flesta fall försvåras om försvararen tidigt får ta del av detaljer i barnets berättelse.

– Barnet kan till exempel ha berättat att ett tillhygge har använts. Det är viktigt att få möjlighet att ta det i beslag för att kunna undersöka det.

Det händer även att en särskild företrädare måste strida för att barnet omgående ska få en rättsläkarutredning om polisen har bokat in en läkar­undersökning på en vårdcentral.

– Vårdcentralen letar efter skador som de kan bota. Det är inte alltid till hjälp i de här målen. Jag har haft strypningsfall där det inte har synts något utanpå. Men rättsläkaren hittade en svullnad i halsen en vecka efteråt, sade Lena Feuk.

Annons
Annons