search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2014/0956 Betänkandet Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)

R-2014/1013 Betänkandet I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35)

R-2014/1043 Betänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

R-2014/1049 Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

R-2014/1078 Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m.

R-2014/1085 Betänkandet Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46)

R-2014/1102 Betänkandet F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

R-2014/1112 Betänkandet Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

R-2014/1127 Betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

R-2014/1135 Betänkandet Frågor om följerätt och om museernas kopiering (SOU 2014:36)

R-2014/1139 Betänkandet Resolution – En ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

R-2014/1212 Promemorian Ökat stöd för underhållsreglering (Ds 2014:27)

R-2014/1227 Betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)

R-2014/1237 Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

R-2014/1717 Kontrollbalansräkning med K2 eller K3

R-2014/1796 Promemorian EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder (Ds 2014:35)

Annons
Annons
Annons