search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Nytt deltagarrekord på Advokatdagarna 2014

För fjärde gången genomfördes Advokatdagarna den 6–7 november på Grand Hôtel i Stockholm. Ännu en gång blev det rekordmånga deltagare.

Drygt 700 deltagare kom från hela Sverige och även andra länder.

Advokatdagarna inleddes av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som pekade på hur samhället snabbt utvecklas och förändras i den alltmer globaliserade världen, och hur det påverkar advokatyrket och advokatens roll. Bland de mest påtagliga påverkansfaktorerna nämnde hon särskilt klimatförändringarna, globaliseringen, teknikutvecklingen och digitaliseringen, terrorismen och säkerhetstänkandet samt folkförflyttningarna – som alla tangerade ämnen som var föremål för seminarier under Advokatdagarna.

Anne Ramberg framhöll att det är respekten för upprätthållandet av den demokratiska rättsstaten som ger advokaten legitimitet.

– Det är ett samhällsintresse att det finns oberoende advokater med hög etik och integritet som är beredda att slåss för sina klienter. Jag är stolt över att få vara en del av denna uppgift, sa hon.

Därefter övergick Anne Ramberg till att överlämna Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Sture Larsson.

– Han har alla de egenskaper och talanger som kännetecknar den gode advokaten, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg pekade på att Sture Larsson är verksam på ett stort antal rättsområden från brottmål till affärsjuridik, och att han förutom att processa i civil-, förvaltnings- och brottmål också verkar som ombud och skiljeman i skiljeförfaranden. Hon framhöll Sture Larssons sällsynt breda kunskaper och erfarenheter och hans mycket höga integritet – gentemot inte bara åklagare och domare, utan också klienten – och beskrev honom som fullständigt orädd, klok, omdömesgill, pålitlig och diskret.

Hon nämnde särskilt hans insatser för Advokatsamfundet, där han både har ingått i huvudstyrelsen och varit vice ordförande i disciplinnämnden.

– Sture Larsson representerar allt det som vinner respekt hos klienter, motparter, åklagare och domstolar. Han är kort sagt en förebild för alla advokater! sa Anne Ramberg när hon bad pristagaren komma upp på scenen.

Priset består utöver ett diplom av 100 000 kronor som i pristagarens namn avsätts till Advokatsamfundets pro-bono-projekt.

Annons
Annons