search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny nordisk juridik på biblioteket i november

Nordisk samboerrett av John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup, Gyldendal akademisk, 2014. Boken ger en samlad framställning av de samborättsliga reglerna i de nordiska länderna, både egendomsförhållandena under samboendet och de frågor som aktualiseras vid upplösningen av samboförhållandet samt belyser den nordiska utvecklingen inom rättsområdet.

Finsk skadeståndsrätt av Pauli Ståhlberg och Juha Karhu och Förvaltningsförfarandets grunder av Heikki Kulla är båda svenska översättningar av de finska originaltexterna utgivna på Talentum förlag. Ingår i publikationsserien Fiducia. Första boken är en aktuell framställning av de centrala frågorna inom finsk skadeståndsrätt, den senare handlar om god förvaltning och handläggning av förvaltningsärenden.

Aftaleloven av Lennart Lynge Andersen är en traditionell lagkommentar till danska avtalslagen, nu i en sjätte upplaga. Dansk privatret av René Franz Henschel, red., är en ny uppdaterad upplaga av den omfattande framställningen över dansk civilrätt.

Annons
Annons
Annons