search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2014 om inte annat anges.

Arrowsmith, Sue: The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK. Vol. 1 (3. ed. London : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters. 1449 s.)

Asp, Petter: Straffrätt : en kort­fattad översikt / Petter Asp, Magnus Ulväng (Iustus. 111 s.)

Berglund, Martin: Schumacker­doktrinen : i ljuset av nyare rättspraxis och med beaktande av dess inverkan på svensk skatterätt (Juridiska institutionen, Uppsala universitet. 184 s.)

Bergström, Carl Fredrik: EU:s grundfördrag och annan primärrätt / Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne (Studentlitteratur. 509 s.)

Broman, Jakob: Rehabiliterings­ansvaret : en arbetsrättslig handbok / Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn (2. uppl. Norstedts juridik. 193 s.)

Cameron, Iain: An Introduction to the European Convention on Human Rights (7. ed. Iustus. 245 s.)

Emtestam, Gösta: Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar : att skyndsamt och strukturerat genomföra utredningar / Gösta Emtestam, Agnetha Svensson (2. uppl. Norstedts juridik. 96 s.)

Falk, Jan-Erik: Lag om offentlig upphandling : en kommentar (3. uppl. Jure. 657 s.)

Functional or dysfunctional – the law as a cure? : risk and liability in the financial markets / editors: Lars Gorton, Jan Kleineman & Hans Wibom (Iustus. 264 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 22)

Hansson, Tommy: God man och förvaltare : en praktisk vägledning (3. uppl. Björn Lundén information. 170 s.)

Johansson, Svante O.: An outline of transport law : international rules in Swedish context (2. uppl. Jure. 220 s.)

Law of the European convention on human rights / David Harris et al. (3. ed. Oxford Univ. Press. 1006 s.)

Makt, myndighet, människa : en bok i speciell förvaltningsrätt / redaktör: Lotta Lerwall (Iustus. 292 s.)

Moberg, Krister: Bolagsrevisorn : oberoende, ansvar, tystnads­plikt / Krister Moberg, Niklas Valentin, Peter Åkersten (4. uppl. Norstedts juridik. 279 s.)

Påhlsson, Robert: Företagens inkomstskatt (5. uppl. Iustus. 162 s.)

Skattelagstiftning : att lagstifta om skatt / Anders Hultqvist, Peter Melz, Robert Påhlsson, red. (Norstedts juridik. 195 s.)

Svernlöv, Carl: Aktiebolagslagen : en översikt (Norstedts juridik. 238 s.)

Tiberg, Hugo: Praktisk sjörätt / Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund (Jure. 265 s.)

Wahlgren, Peter: Juridisk skrivguide / Peter Wahlgren, Wiweka Warnling-Nerep, Pål Wrange (4. uppl. Jure. 170 s.)

Wennersten, Ulrika: Immaterialrätt och skydd av samhällsideal : en studie av klassikerskyddet i upphovsrätten och undan­tagen i varumärkesrätten, mönster­rätten och patenträtten för allmän ordning och goda seder (Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 527 s. Diss. Lunds universitet, 2014)

Westerman, Pauline: Rätten som gåta : en introduktion till rätts­filosofi (Studentlitteratur. 257 s.)

Wikrén, Gerhard: Utlänningslagen med kommentarer / Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö (10. uppl. Norstedts juridik. 842 s.)

Annons
Annons
Annons