search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Advokatdagarna 2015 den 5–6 november

Redan nu är det fastställt när nästa års Advokatdagar går av stapeln. Efter årets rekord med över 700 deltagare vid Advokatdagarna 2014 är nu datum bokade för Advokatdagarna 2015. Reservera den 5–6 november 2015 för nästa års Advokatdagar!

Nya utnämningar vid Juridiska fakulteten

Den 23 oktober fattade Stockholms universitets rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, beslut om att för Juridiska fakulteten utse: till dekanus, professor Jonas Ebbesson tillika ordförande i Juridiska fakultetsnämnden, till prodekanus, professor Pål Wrange tillika ordförande i forskningsutskottet, samt till prodekanus, professor Jessika van den Sluijs tillika ordförande i utbildningsutskottet. Dessa personer blir även ledamöter i Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Annons
Annons