search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

När tekniken besegrar juridiken

– Jag ogillar när myndigheter ger sig ut på fiskafänge, sa Jon Karlung, Bahnhofs vd, som även förklarade att de två yrkesgrupper han känner störst samhörighet med är advokater och journalister.

Entreprenören Jon Karlung, vd för internetoperatören Bahnhof, beskrev med flera exempel hur tekniken alltid går före juridiken i utvecklingen och hur de etablerade maktstrukturerna som regel försöker förhindra den tekniska utvecklingen på olika sätt. Han beskrev sitt företag som den moderna tidens postverk, en neutral förmedlare av innehåll mellan olika parter på internet. Det är företagets roll snarare än att vara en part som tar ansvar för vad innehållet är. Vid ett tillfälle har dock företaget agerat beroende på vad ett företag ville förmedla via Bahnhof. Det var när företaget Lexbase på sin webbplats publicerade domar över personer som fällts i domstol. Karlung, som är en hängiven beskyddare av den personliga integriteten, menade att tekniken besegrade grundlagen.

– Men det blev för lätt att komma över uppgifter om enskilda personer den gången, sa Karlung som även tog upp frågan om upphovsrätten och internet. Där exemplet med fildelningssajten Pirate Bay tydligt visar att tekniken besegrat upphovsrätten. Enligt Karlung borde medieföretagen i stället för att kämpa för att stänga ner fildelningssajter utveckla sina affärsmodeller för internet. Nu förlorade de flera år. Han konstaterade att numer finns det flera framgångsrika lagliga alternativ, som Spotify och Youtube. Karlung tillade att själv har han faktiskt aldrig fildelat.

Jon Karlung berättade om sina erfarenheter av tredjemansrevision ur den reviderades synvinkel. År 2007 begärde Skatteverket ut omfattande uppgifter från Bahnhof om företagets kunder. Skatteverket ville ha kundernas personnummer och bland annat uppgifter om vilka sidor kunderna hade besökt och om de hade haft reklambanners på sina webbsidor. Bahnhof överklagade föreläggandet men förlorade. Karlung hänvisade till brevhemligheten och framhöll att medborgarnas rätt att föra privat kommunikation är en grundsten i demokratiskt samhälle. För att spela Skatteverket ett spratt levererade Bahnhof det begärda materialet på ett oväntat sätt: i form av en pdf-fil med 72 000 sidor text, satt i typstorleken 8 punkter utan radbrytningar – i ett typsnitt med namnet ”Sovjet”. Senare frågade han Skatteverket vad de använde materialet till, men fick aldrig något svar, berättade Karlung förtjust.

– Jag ogillar när myndigheter ger sig ut på den här typen av fiskafänge, kommenterade Karlung Skatteverkets agerande.

De två yrkesgrupper han känner störst samhörighet med är advokater och journalister eftersom dessa yrkesgrupper är de som förstår värdet av den personliga integriteten bäst. Karlung konstaterade även att vi bara är i digitaliseringens början och att han är bekymrad och kritisk till myndigheternas långtgående övervakning av medborgarna på internet, bland annat angående datalagringen.

Annons
Annons