search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Muta inte ett obetydligt problem

Sverige anses vara ett av världens minst korrumperade länder, enligt organisationen Transparency Internationals årliga korruptionsmätningar. Men problemet med mutor och mutbrott är större i landet än vad många vill inse.

– Många tror att Sverige är ett land där muta och mutbrott inte är ett problem. Men baserat på min erfarenhet är Sverige lika gott som Tyskland men inte fullt lika illa som Grekland. Vi har ett större problem på det här området än vad många vill inse, sade Peter Utterström, advokat vid Hellström Advokatbyrå, som är specialiserad på internationell företagsbeskattning och internationell korruption.

Både Peter Utterström och Gunnar Stetler, överåklagare och chef för riksenheten mot korruption, påpekade att Transparency International endast bedömer förekomsten av mutor och mutbrott inom den offentliga förvaltningen. Det är ett intrycksindex som egentligen bara mäter vilken uppfattning som finns om den svenska offentliga förvaltningen.

– Jag tror att många har uppfattningen att hederliga svenskar korrumperas av folk i andra länder. Men jag har jobbat på riksenheten mot korruption i snart fem år och har sett att vi själva tar de möjligheter som finns. Men attityderna förändras långsamt, sade Gunnar Stetler.

Han tillade att det främst är tack vara att Sverige har skrivit på internationella konventioner när det gäller mutor och penningtvätt som situationen nu långsamt förändras till det bättre.

– Konventionerna fungerar så att det sker ländergranskningar. Plötsligt kommer någon från Makedonien, Ryssland eller kanske USA och granskar den svenska lagstiftningen. Då blir vi jätteförvånade över att vi inte uppfyller kraven.

Det finns ingen statistik över hur korruptionen i Sverige ser ut. Ett problem som Gunnar Stetler lyfte fram är att man inte vet hur upphandlingen går till i stora projekt som till exempel handlar om vapenindustrin och infrastruktur.

– Kan man hantera den typen av upphandling med lite pengar vid sidan av märks inte de pengarna i systemet, sade Gunnar Stetler.

Historiskt sett har det nog varit accepterat med mutor, förutsatt att betalningen inte gjordes i Sverige. Mutor var även skattemässigt avdragsgilla fram till 1999 och betraktades nog som en del av marknadsföringskostnaderna. Det kallades dock inte för mutor utan för en anpassning till den lokala kulturen. Såväl OECD som FN har riktat kritik mot att Sverige har en för svag lagstiftning på området, och 2012 infördes en ny lagstiftning, till exempel de så kallade vårdslöshetsreglerna. Dessa innebär att en företagsledning i realiteten kan hållas ansvarig för underlåtenhet att kontrollera konsulter och ekonomiska flöden. Utvecklingen i såväl Sverige som internationellt går alltså mot högre krav på regelefterlevnad.

USA och Storbritannien har varit pådrivande när det gäller att hantera mutor lagstiftningsvägen. Enligt Utterström och Stetler är det lättare hänt än vad många tror att svenska och andra utländska företag faller in under den amerikanska eller brittiska lagstiftningen. Ett mutavtal som till exempelvis ingås på flygplatsen Heathrow i London omfattas automatiskt av den brittiska mutlagstiftningen UK Bribery Act. Och den amerikanska FCDA-lagen kan tillämpas redan när dollar används som betalningsmedel – oavsett om parterna är amerikaner eller om mutbrottet inträffade utanför USA.

Gunnar Stetlers erfarenhet är att de svenska företagens förebyggande arbete är särskilt viktigt för att komma till rätta med mutor och mutbrott.

Richard Fleetwood, vice president och chief compliance officer för Ericsson-koncernen, berättade att företaget på ett helt annat sätt än för 10–15 år sedan i dag arbetar aktivt med att säkerställa att det inte förekommer korruption.

– Telekomsektorn räknas som en högrisksektor. Det handlar om stora långsiktiga projekt med många parter och stora belopp. Då är det extremt viktigt att motarbeta korruption inne i verksamheten, sade Richard Fleetwood.

Som bas har bolaget ett anti-korruptionsprogram som har fastställts av styrelsens revisionskommitté. Minst en gång per år utvärderas programmet.

– Det är viktigt att ledningen är tydlig med att korruption inte tillåts i någon form i vår verksamhet. Vi strävar även efter att se till att anti-korruption regelbundet kommer upp på agendan och diskuteras på regional nivå, sade Richard Fleetwood.

Annons
Annons