search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Ekonomisk brottslighet: en nordisk reader
Författare: Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson
Förlag: Studentlitteratur

I boken samlas exempel på betydande nordisk forskning om ekonomisk brottslighet från 1940-talet till idag. Bidragen behandlar bland annat orsakerna kring ekonomisk brottlighet, vilka som begår brotten med utgångspunkt i olika sociala och demografiska förhållanden, vad samhället gör för att bekämpa brottsligheten och det straffrättsliga förfarandet. Ytterligare ett avsnitt behandlar olika fallstudier. Boken är en sammanställning av originaltexter av några av de mest kända verken inom Norden.

Titel: Introduktion till kriminologi
Redaktör: Jerzy Sarnecki
Förlag: Studentlitteratur

Ny, uppdaterad och kraftigt utvidgad upplaga av denna omfattande genomgång av ämnet kriminologi. Efter en inledande introduktion till ämnet och dess historiska rötter presenterar bokens centrala delar olika biologiska, psykologiska, socialpsykologiska och sociologiska teorier om brottslighetens orsaker. Den avslutande delen behandlar brott av de ”mäktiga”, det vill säga de med politisk och/eller ekonomisk makt i samhället – dels ekonomisk och annan organiserad brottslighet, dels krigsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och terrorism. Boken ges ut i två volymer. Den andra volymen kommer att handla om samhällets reaktion på brott och brottsförebyggande verksamhet och planeras utkomma under 2015.

Annons
Annons
Annons