search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Japan vill lära sig av det svenska migrationssystemet

Advokaterna Hiroshi Miyauchi och Yuichi Kawamoto från Japan besökte i november Advokatsamfundet för att samtala om samfundets syn på dagens flyktingsituation, lagstiftningen på området och hur denna efterlevs samt vilka frågor Advokatsamfundet arbetar med på migrationsrättens område och på vilket sätt.

Några av de frågor som berördes var tidsramarna för prövning, förutsättningarna för och det praktiska användandet av förvar, tolkar samt flera frågor kring förordnande av rättsliga biträden i migrationsärenden – vem står för kostnaden för rättsliga biträden, i vilket skede förordnas rättsligt biträde etc.

De två japanska advokaterna besökte Advokatsamfundet som en del av sitt besök i Sverige. De ingår i en grupp som är utsedd av det japanska samfundet, Japan Federation of Bar Associations, som fått i uppdrag att lämna förslag i syfte att förbättra mottagandet och hanteringen av asylsökande samt förvarstagna i Japan. Besöket genomförs i samarbete med UNHCR i Japan och UNHCR i Sverige.

Annons
Annons