search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Grannsamverkan fyller femtio år

Brå skriver på sin hemsida att grannsamverkan blev populärt i Sverige under mitten av 1980-talet. Men den brottsförebyggande metoden har från början sina rötter i den amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Första gången grannsamverkan organiserades var 1964, efter det uppmärksammade mordet på bartendern Kitty Genovese i Queens, New York. Trots att 38 vittnen såg det hända, kontaktade ingen polisen. Fallet blev uppmärksammat i en artikel i New York Times.

Händelsen ägde rum under en period då medborgarrättsrörelsen var stark i USA och artikeln väckte stor uppmärksamhet bland stadens invånare.

Boende i vissa områden av New York började då organisera sig för att stärka ansvaret och förhindra att grannar utsattes för brott. Grannsamverkan som brottsförebyggande metod hade sett dagens ljus.

I organisationen bakom Grannsamverkan ingår bland annat representanter för Rikspolisstyrelsen, Polisen, Brottsförebyggande rådet, SSF Stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen, Fastighetsägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villa­ägarnas Riksförbund.

Annons
Annons