search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

EU:s ambitioner för skiljemannarätt

Eva Storskrubb, forskare vid Uppsala universitet och finländsk advokat, diskuterade EU:s ambitioner för skiljemannarätten vid sitt seminarium.

Historiskt sett har EU-rätt och skiljemannarätt levt i ”skilda världar”, förklarade Eva Storskrubb.

Enligt artikel 1 i Bryssel I-förordningen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EG 44/2001) ska Bryssel I inte tillämpas på skiljeförfaranden.

EU-domstolens dom i West Tankers-målet (C 185/07) väckte intensiv debatt. Ena parten använde den ”italienska torpeden” som processvapen. I stället för att delta i avtalat skiljeförfarande i London stämde parten i italiensk domstol, i syfte att genom lispendens enligt artikel 27 i Bryssel I hindra process i andra EU-länder. Motparten sökte anti-suit injunction i London. Men EU-domstolen slog fast att en medlemsstat inte kan hindra process i annan medlemsstat, även om processen har inletts i strid med skiljeavtal.

En omarbetad Bryssel I-förordning (EU 1215/2012) träder i kraft 2015. Ingresspunkt 12 innehåller förtydliganden om förhållandet mellan skiljeförfarande och EU-rätt.

– Men hur ingresspunkten kommer att tolkas vet vi inte ännu. Utgångspunkten är att rättsläget huvudsakligen inte har ändrats, men engelska kolleger menar bland andra att det nu är klarare att EU-rätt och skiljeförfarande är helt åtskilda, sa Eva Storskrubb.

Annons
Annons