search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Bitcoin – hot eller möjligheter

Den virtuella valutan bitcoin gör det möjligt att överföra värden anonymt på internet. För myndigheter innebär valutan nya utmaningar.

Bitcoin är en digital valuta som skapades 2009. Huvudsyftet med bitcoin är att vara en valuta för betalningar över internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. Till skillnad från många andra valutor förlitar sig inte bitcoin på någon centralbank. Som valuta innebär den en stor förändring för banker och myndigheter. Den teknik som bitcoin baseras på tillåter mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom nätverket. Bitcoins teknologi och avsaknad av central administration gör det omöjligt för exempelvis myndigheter att styra värdet av bitcoin. Jan Tibbling, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, beskrev med olika exempel hur bitcoin för rättsvårdande myndigheter är en allvarlig källa till oro eftersom den används för kriminella transaktioner som till exempel droghandel, prostitution och till och med för att beställa kontraktsmord. Tibbling konstaterade att visserligen finns det en legal marknad för bitcoin men att den fortfarande är mycket liten.

Claire Ingram, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, beskrev olika virtuella valutor. Enligt henne har bitcoin-marknaden gått igenom olika faser och den växer och har börjat mogna alltmer. En fördel med valutan som Ingram tog upp är att den innebär ett effektivt och billigt sätt att överföra värden inom affärslivet. Hon beskrev även hur börser för försäljning av bitcoin kan fungera samt det faktum att dessa börser kan gå i konkurs vilket har inträffat.

Världens länder har reagerat olika på bitcoin, berättade Ingram. Till exempel har Kina och Ryssland förbjudit landets banker att använda bitcoin. Andra länder, bland dem finns Sverige, behandlar bitcoin som en valuta för moms, medan andra ser den som en handelsvara och beskattar den som en sådan.

Annons
Annons