search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Automatiseringen förändrar samhället i grunden

Den pågående och omfattande automatiseringen av näringslivet innebär på sikt att samhället riskerar att drabbas av negativa konsekvenser med en utbredd arbetslöshet. Samhället kan och måste då förändras i grunden.

Det är budskapet från Martin Ford som var en av huvudtalarna på årets Advokatdagar. Han är författare och entreprenör inom it-branschen i Silicon Valley och har 25 års erfarenhet av systemteknik och mjukvaruutveckling. Ford beskriver i sin bok ”The lights in the tunnel” de negativa ekonomiska konsekvenserna av den omfattande automatiseringen som pågår samt hur ett framtida samhälle kan organiseras för att hantera de nya utmaningarna som väntar.

En alltmer avancerad informationsteknologi håller redan på att förändra såväl arbetsplatser som hela arbetsmarknaden. De senaste uppfinningarna inom robotteknik gör att bland annat fabriker och lager går mot en fullständig automatisering. Med självlärande algoritmer påverkas även jobben inom stora delar av tjänstemannasektorn. Mjukvara för eDiscovery (electronic discovery) håller på att ersätta paralegals och advokater som tidigare granskade dokument och interna företagsrapporter.

– Vi ser att det redan sker på många advokatbyråer i USA i dag, säger Martin Ford när vi träffas på Advokatdagarna. Journalister är, enligt Ford, en annan yrkesgrupp som också fått se arbetsuppgifter försvinna. Det handlar då om att till exempel sportreferat eller företagsrapporter skrivs av datorer utan mänsklig inblandning.

Ford berättar att han i sitt eget företag noterade att automatiseringen tog över allt fler arbetsuppgifter. Där såddes fröet till att han började reflektera över vad som håller på att hända i samhället. Ford berättar att andra nya tekniker som 3D-skrivare och självkörande bilar potentiellt kan hota miljontals arbeten. De här teknikerna kommer att samverka med andra faktorer som globalisering och en åldrande befolkning. Med tiden kommer det sannolikt att få dramatiska konsekvenser på hela vår ekonomi, spår Ford.

Martin Ford menar att i framtiden kommer automatiseringen att leda till en enorm arbetslöshet. Vid den industriella revolutionen tidigare i historien skapades nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn, men de som nu blir arbetslösa kommer inte att finna nya arbeten. Och de allt smartare maskinerna kommer undan för undan att ta över alltfler arbeten. Ford tror att arbetslösheten kommer att hamna på cirka 75 procent. Allt kan dock inte automatiseras. De som behåller sina arbeten är företagsledare, de som övervakar maskinerna, de inom sociala yrken samt lärare och hantverkare.

I ett samhälle som präglas av en extrem arbetslöshet kommer det att uppstå starka spänningar mellan det fåtal som har arbete och alla de som inte har. Men det som Martin Ford betonar är att den stora majoriteten inte kommer att ha någon köpkraft; de blir helt enkelt för fattiga. Det i sin tur leder till att konsumtionen faller, som enligt hans uppfattning är den urkraft som skapar och driver hela samhällsutvecklingen framåt. Kanske hotas det allmänna ekonomiska välståndet i spåren av de negativa ekonomiska konsekvenserna av den omfattande automatiseringen.

Det Martin Ford förespråkar är att staten i framtiden måste basera sina skatteintäkter på företagen i högre grad än i dag och bli mindre beroende av skatteintäkter baserade på arbete. Sedan måste staten ta ett ökat ansvar för medborgarna så att de får möjlighet att arbeta och göra insatser för samhället. Han förespråkar en slags samhällslön, som bland annat ska baseras på vilken utbildning man har och hur mycket och vilka insatser man utför. Han betonar att hans idéer inte innebär att han är en anhängare av Marx läror, utan att han i grunden vill skapa ett samhälle där människor får inkomster så att de kan leva bra liv och skapa en efterfrågan vilket driver samhällsekonomin vidare.

– Europas länder har ett bättre utgångsläge, sett till hur era samhällen organiseras, än vad USA har för att möta de utmaningar som väntar, säger Martin Ford som inte anser att de amerikanska politikerna är särskilt medvetna om vad som, enligt honom, väntar och som redan har börjat att ske.

Martin Ford skriver just nu på en uppföljning till sin bok som gavs ut 2009. Den kommer att ännu mer konkret visa på de förändringar som redan skett och sker i snabb takt.