search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny upphandlingsrättslig tidskrift ska lyfta upphandlingsfrågorna

Sverige får en ny rättsvetenskaplig tidskrift när första numret av Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) kommer ut i början av november.

Advokaten jur. dr Andrea Sundstrand, lärare och forskare på juridiska institutionen vid Stockholms universitet, har tagit initiativet till UrT. Tidskriften ska ges ut med fyra nummer per år av en särskild ideell förening.

UrT:s redaktion konstaterar att bristen är stor på vetenskapliga arbeten inom området offentlig upphandling. Mer än 20 år efter att den första lagen om offentlig upphandling trädde i kraft finns bara en svensk rättsvetenskaplig avhandling i ämnet.

– Men många kommer in på området i sin forskning. Till den första forskningskonferensen någonsin om offentlig upphandling, som UrT och Konkurrensverket ordnar den 6–7 november, har vi samlat 25 forskare från Sverige, Norge, Danmark och Estland, säger Andrea Sundstrand.

UrT ska i första hand innehålla rättsvetenskapliga artiklar. Men också artiklar om ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågor i offentlig upphandling kan publiceras.

– Målgruppen är alla som kommer i beröring med upphandlingsfrågor, oavsett om man är ekonom eller jurist och oavsett om man är praktiker eller teoretiker, säger Andrea Sundstrand.

Hon understryker att frågorna berör många som fattar beslut om upphandlingar på myndigheter och enheter runt om i Sverige:

– Vi måste ha forskning för att undersöka vad de olika rättsreglerna faktiskt betyder. Det har stor betydelse för de praktiker som arbetar med upphandling.

Den akademiska kvaliteten på UrT säkerställs av ett redaktionsråd som består av forskare från tio universitet och högskolor.

Upphandlingsrättslig Tidskrifts webbplats urt.cc

Annons
Annons