search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2014 om inte annat anges.

Bernitz, Ulf: Introduktion till EU / Anders Bernitz, Anders Kjellgren (5 uppl. Norstedts juridik. 158 s.)

Bruncevic, Merima: Fixing the shadows : access to art and the legal concept of cultural commons (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  407 s. Juridiska institutionens skriftserie / Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ; 16. Diss. Göteborgs universitet, 2014)

Ekonomisk brottslighet : en nordisk reader / Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson, red.  (Studentlitteratur. 752 s.)

Eneroth, Elisabeth: Unga på hem för vård eller boende : om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård (Jure. 629 s. Diss. Lunds universitet, 2014)

Fastighetsmäklaren & juridiken (Mäklarsamfundet, 2013. 293 s.)

Hager, Richard: Allmänna fastighetsrätten (4 uppl. Norstedts juridik. 139 s.)

Hellberg, Jonas: Skadestånd vid patentintrång (Jure. 421 s. Diss. Umeå universitet, 2014)

Herre, Johnny: Konsumentköplagen : en kommentar / Johnny Herre ; under medverkan av Jan Ramberg (4 uppl. Norstedts juridik. 538 s. Norstedts gula bibliotek)

Holmgård, Lars: Notarietvistemål (Norstedts juridik. 314 s.)

Häthén, Christian: Stat och straff : rättshistoriska perspektiv (Studentlitteratur. 286 s.)

Johansson, Svante: Svensk associationsrätt i huvuddrag (11 uppl. Norstedts juridik. 425 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 80)

Kommunal arbetsrätt / Anderz Andersson et al. (4 uppl. Studentlitteratur. 515 s.)

A manifesto on European criminal procedure law : European Criminal Policy Initiative / Petter Asp et al. (Jure. 249 s. Skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ; 82)

Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt (3 uppl. Studentlitteratur. 478 s.)

Nilsson, Ulf: Moms för bank och finans (Norstedts juridik. 227 s.)

Radetzki, Marcus: Praktisk skadeståndsbedömning ( 3 uppl. Studentlitteratur. 198 s.)

Rodhe, Knut: Rodhes aktiebolagsrätt / Rolf Skog (24 uppl. Norstedts juridik. 295 s.)

Sarnecki, Jerzy: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker (3 uppl. Studentlitteratur. 512).

Schiratzki, Johanna: Barnrättens grunder (5 uppl. Studentlitteratur. 169 s.)

Selvaag, Robert: Norstedts juridiks skattesvar A–Ö (Norstedts juridik, 2014. 416 s.)

Swanstein, Filippa: Diskrimineringslagen : från princip till praktik / Filippa Swanstein, Karin Henrikz (Studentlitteratur. 265 s.)

Tivéus, Ulf: Tretolv : skatt på kvalificerade andelar (Norstedts juridik. 231 s.)

Wenander, Henrik: Fri rörlighet i Norden : nordiska gränshinder i rättslig belysning (Juristförl. 161 s.  Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund ; 179)

Westerlund, Gösta: Hundens lagbok : en handbok om lagstiftningen om hunden i dagens samhälle (4 uppl. Bruun. 161 s.)

Annons
Annons