search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Ny president utsedd till Kammarrätten i Göteborg

Regeringen utnämnde den 9 oktober Dag Stegeland till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. Dag Stegeland är lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg sedan 2012. Innan dess var han chefsrådman vid förvaltningsrätten i mer än sex år. Han har också flera års erfarenhet av arbete som kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg och som rådman vid Länsrätten i Vänersborg. Dag Stegeland förordnades som kammarrättsassessor 1989. Dag Stegeland tillträder tjänsten som kammarrättspresident den 15 december i år.

Statssekreterare utsedd i Justitiedepartementet

Regeringen har utsett Lars Westbratt till statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Lars Westbratt har arbetat i riksdagen sedan år 2000, senast som politisk sekreterare för socialdemokraterna i justitieutskottet. Han har en jur. kand.-examen från Göteborgs universitet, där han också har läst statskunskap.

Justitiekansler Anna Skarhed utnämns till hedersdoktor

Justitiekansler Anna Skarhed har utnämnts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Skarhed har varit domare i allmän domstol, vilket innefattat tjänsten som justitieråd i Högsta domstolen. Hon har varit verksam i Patientskadenämnden, Läkemedelsskadenämnden och Miljöskadenämnden, och hon är i dag innehavare av justitiekanslersämbetet. I motiveringen framhålls att hon ”genom kunskap och rättrådighet har skapat respekt för sin yrkesgärning och person, och att hon i uppdraget som justitiekansler har bidragit till förståelsen av det allmännas ansvar genom välavvägda beslut”.

Annons
Annons
Annons