search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Bombmannens testamente
Författare: Lena Ebervall, Per E Samuelsson                 
Förlag: Piratförlaget

Advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelsson har skrivit en roman om bombmannen Lars Tingströms liv, om hur en felaktig skatteskuld startade en kedja av händelser som kom att leda till det mest omtalade brottet i Sverige, mordet på Olof Palme. Författarna berättar om Tingströms livsresa, från ett helt vanligt liv som välbeställd tjänsteman till ett livstidsstraff på Kumlabunkern för flera uppmärksammade sprängningar riktade mot myndigheter och  myndighetspersoner i Stockholmstrakten under 1980-talet.

Ebervall och Samuelsson har tidigare gett ut romanerna Ers Majestäts olycklige Kurt, 2008, och Mördaren i folkhemmet, 2012.

Titel: Idrottsjuridik
Redaktör: Johan Lindholm 
Förlag: Norstedts juridik

Boken ger en bred beskrivning av hur idrottens eget regelsystem och allmänna rättsregler förhåller sig till varandra och hur detta påverkar idrottsaktörernas rättigheter och skyldigheter. Den behandlar ett stort antal frågor, relevanta för både amatöridrott och professionell idrott, exempelvis frågor om idrottsprocesser, avtal, anställningsförhållanden, straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvar, sponsorrättigheter, sändningsrättigheter, konkurrensrätt och doping. Johan Lindholm är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen och vid Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

Ny tidskrift med fokus på upphandlingsjuridik

Första svenska akademiska tidskriften som behandlar frågor kring upphandlingsjuridik,  Upphandlingsrättslig tidskrift (UrT), kommer i höst ut med sitt första nummer. Initiativtagare är Andrea Sundstrand, jur. dr och advokat, verksam som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Tidskriften kommer att innehålla artiklar, referat från EU-domstolen, HFD och HD samt referat av ny doktrin på området m.m. UrT kommer att publiceras i en tryckt version, men kommer också att finnas tillgänglig elektroniskt via hemsidan. För mer information se tidskriftens hemsida www.urt.cc.

 

Brottsoffermyndighetens referatsamling i ny upplaga

Referatsamlingen som redovisar myndighetens rättstillämpning i fråga om nivåerna för kränkningsersättning, har kommit ut i en ny omarbetad sjunde upplaga. Den ersätter den förra utgåvan från 2012. Eftersom en ny brottsskadelag har trätt i kraft den 1 juli 2014 innehåller referatsamlingen också ett kort avsnitt som behandlar de förändringar som skett i förhållande till tidigare lagstiftning. Referatsamlingen kan beställas eller laddas ned från myndighetens hemsida www.brottsoffermyndigheten.se.

Rättigheter kränks vid tvångsvård av psykiskt sjuka

Avhandling i psykiatrirätt från Stockholms universitet

Lagstiftningen om tvångsvård av psykiskt sjuka brister i hänsynen till grundläggande rättigheter och rättsprinciper, hävdar Moa Kindström Dahlin i sin avhandling Psykiatrirätt: intressen, rättigheter och principer. Trots att psykiskt sjuka i dag anses ha samma rätt till självbestämmande som alla andra accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och behovet av att skydda omgivningen. Avhandlingen är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på regeringsformen och Europakonventionen. 

Annons
Annons