search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Justice delayed is justice denied

Ute faller gula löv och höstregnen blåser in från sydväst. Den varma sommaren och den intensiva valrörelsen är historia och båda känns en smula avlägsna. Nu råder andra tider.

I Rosenbad har Beatrice Ask lämnat sitt uppdrag för att bli ordförande i riksdagens justitieutskott. I stället har Morgan Johansson tagit över uppdraget som landets justitieminister.

Både Johansson och Ask har länge engagerat sig i det ständigt pågående byggandet av rättsstaten och båda kommer att fortsätta med det.

En fundamental del av rättsstaten är medborgarnas rättssäkerhet. Som en del i att bevaka den skriver vi i denna utgåva om tingsrätternas högst varierande handläggningstider och om mål som blir liggande länge utan att avgöras. Vissa domstolar har kommit långt med att effektivisera sin verksamhet. Andra har en betydande förbättringspotential.

Domstolarnas handläggningstider är intimt förknippade med just rättssäkerheten. För som det engelska talesättet lyder: Justice delayed is justice denied.

Tom Knutson
Annons
Annons
Annons