search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fler poliser ute på fältet i ny organisation

Den 1 januari 2015 ombildas dagens 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en sammanhållen polismyndighet.

Beslutet att bilda en sammanhållen myndighet fattades av riksdagen i december 2012.

Ett syfte med reformen är att skapa förutsättningar för att stärka polisens förmåga att snabbt ingripa mot och utreda brott.

– Vi har träffat omkring 3 000 medarbetare och ungefär lika många medborgare och inhämtat synpunkter om olika ämnesområden. En sak är entydig, man vill ha fler poliser ute på fältet, sade regeringens särskilda utredare, Thomas Rolén, när Svenska kriminalistföreningen arrangerade en höstpub i början på oktober.

Thomas Rolén berättade att en viktig nyhet i den nya organisationen är att minst 50 procent av poliserna i varje region ska jobba i yttre tjänst längst fram i lokalsamhället.

Den nya sammanhållna myndigheten ska bestå av sex nivåer: rikspolischefen, underregioner, polisområden, lokalpolisområden, mindre grupper och medborgarna. Geografiskt motsvarar polisområdena de flesta av dagens länspolismyndigheter. Undantagna är regionerna Stockholm, Väst och Syd till följd av deras storlek.

25 personer föreslås bli polisområdeschefer. De ska få mer tid än dagens länspolismästare till att samordna, planera och följa upp det operativa polisarbetet. De ska därför inte ansvara för gemensamma funktioner som personaladministration, ekonomi, inköp, lokaler och kommunikation.

Annons
Annons
Annons