search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 8 2014 Årgång 80
Nr 8 2014 Årgång 80

Fokus

Domstolarnas handläggningstider och rättssäkerheten

Domstolarnas handläggningstider har kortats de senaste åren. Men fortfarande ligger tusentals gamla mål i de svenska tingsrätterna och väntar på ett avgörande. Att mängder mål tar över ett år att avgöra är ett rättssäkerhetsproblem, anser flera bedömare.

Läs mer

Ledare

Rättvisa i fokus – en reserapport

”If we are to keep our democracy, there must be one commandment: Thou shalt not ration justice” Billings Learned Hand,... Läs mer

Gästkrönika

Polisen stäms för romregister

Det har nu gått över ett år sedan det avslöjades att Skånepolisen fört ett register över romer och personer med nära... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Justice delayed is justice denied

I Rosenbad har Beatrice Ask lämnat sitt uppdrag för att bli ordförande i riksdagens justitieutskott. I stället har Morgan Johansson tagit över uppdraget som landets justitieminister.

Både Johansson och Ask har länge engagerat sig i det ständigt pågående byggandet av rättsstaten och båda kommer att fortsätta med det.

En fundamental del av rättsstaten är medborgarnas rättssäkerhet. Som en del i att bevaka den skriver vi i denna utgåva om tingsrätternas högst varierande handläggningstider och om mål som blir liggande länge utan att avgöras. Vissa domstolar har kommit långt med att effektivisera sin verksamhet. Andra har en betydande förbättringspotential.

Domstolarnas handläggningstider är intimt förknippade med just rättssäkerheten. För som det engelska talesättet lyder: Justice delayed is justice denied.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post