search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svea hovrätt bildar mediegrupp

Nio erfarna domare ska svara på pressens frågor.

Svea hovrätt har bildat en medie­grupp. Syftet är att underrätta hovrättens kontakt med journalister. Nio domare som har lång erfarenhet och kunskaper inom olika rättsområden ingår i mediegruppen.

Svea hovrätts mediegrupp ska besvara mediernas frågor av allmän och principiell karaktär. Frågor som gäller ett särskilt mål i hovrätten besvaras av de domare som dömer i målet.

Hovrätten publicerar regelbundet nyheter på sin webbplats www.svea.se och på sitt twitterkonto twitter.com/Sveahovratt. I särskilt uppmärksammade mål ska handläggningen kunna följas steg för steg på webbplatsen.

Annons
Annons
Annons