search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stockholm Human Rights Award tilldelas B'Tselem

Människorättspriset går till israelisk människorättsorganisation.

International Legal Assistance Consortium, Sveriges advokatsamfund och International Bar Association har beslutat att 2014 års Stockholm Human Rights Award ska gå till den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem.

B'Tselem grundades 1989 med målsättningen att dels främja och skydda grundläggande mänskliga rättigheter för invånarna i de ockuperade palestinska områdena, dels sprida kunskap om deras rättigheter i Israel hos politiker och allmänhet. Organisationen betonar att samma rättigheter gäller för israeler och palestinier och att rättigheterna måste respekteras av både israeliska och palestinska myndigheter.

B'Tselem har hämtat sitt namn från det hebreiska ordet för ”Guds avbild”, ur skapelseberättelsen i Första Moseboken: ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

B'Tselem har under åren riktat världens uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter i Israel och på de ockuperade palestinska områdena genom att föra offrens talan och utkräva ansvar från myndigheterna. Att B'Tselems outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter förs i en många gånger oförstående omgivning gör dess insatser extra viktiga. 

B'Tselems arbete har under åren vunnit respekt både inom och utanför Israel. B'Tselem bildade 2011 ett råd med medlemmar från Israels intellektuella och kulturella elit, bland andra Amos Oz, David Grossman, Gila Almagor, Makram Khoury, Mordechai Kremnitzer och Ruth Dayan. B'Tselems verksamhet har också uppmärksammats i det israeliska parlamentet, knesset. Enligt knessets förra vice talman Naomi Chazan ”skyddar B'Tselem inte bara palestinier under Israels kontroll, man skyddar också Israels demokrati”.

Priset delas ut vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den 25 november.

Annons
Annons