search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Romernas situation ECRI:s största utmaning

Advokat Christian Åhlund är sedan den 1 januari 2014 ordförande i Europarådets kommission mot rasism och främlingsfientlighet (ECRI).

Hur ser du på uppdraget?

– Det är jättespännande. Vi bevakar löpande hur alla länder uppfyller sina skyldigheter enligt Europakonventionen, när det gäller att arbeta mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Men vi ser att den etniska diskrimineringen ökar runt om i Europa.

Vilka är de viktigaste frågorna som ni arbetar med just nu?

– Romernas situation är den viktigaste frågan. Det är framför allt mot romer som den etniska diskrimineringen ökar. Jag tror att det hänger ihop med den ekonomiska krisen. När arbetslösheten ökar och villkoren försämras är det alltid bekvämt att ha en syndabock.  En annan viktig fråga är det som kallas för ”hate speech”. Det blir allt vanligare att man uppviglar människor, hetsar mot folkgrupper – framför allt på internet.

Vilka är de stora utmaningarna?

– Den största utmaningen är att få regeringarna i länderna i Östeuropa, där förtrycket av romer är värst, att förstå och ta sitt ansvar. EU har satt upp en fond och gett mycket pengar som kan användas för att förbättra romers villkor. Den andra stora utmaningen är att få ländernas poliskårer att patrullera på nätet. Många länder, inklusive Sverige, har en väldigt bristfällig polisbevakning på nätet. Det är ett polisiärt och juridiskt problem.

Annons
Annons
Annons