search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2014 om inte annat anges.

Andersson, Sten: Aktiebolagslagen : en kommentar. D. 1-3, med supplement 9, april 2014 / Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog (Norstedts juridik. Norstedts gula bibliotek)

Bolagsstämma / redaktör : Carl Svernlöv (Stockholm Centre for Commercial Law. 90 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 21)

Ersättning vid personskada / Madeleine Randquist, red. (20. uppl. Studentlitteratur. 875 s.)

Essays on criminalisation & sanctions / editors Magnus Ulväng & Iain Cameron (Iustus. 227 s.)

Flodin, Jonny: Fastighetspanträttens huvuddrag (Jure. 82 s.)

Gustafsson, Lars Eric: Företagsrekonstruktion och ackord (Norstedts juridik. 162 s.)

Göransson, Håkan Gabinus: Uthyrning av arbetstagare : en kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv (Norstedts juridik. 102 s.)

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt / Jan Hellner och Marcus Radetzki (9. uppl. Norstedts juridik. 484 s.)

Henkow, Oskar: Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser : en skatterättslig vägledning för köpare och säljare av företag / Oskar Henkow, David Kleist (Norstedts juridik. 120 s.)

Jareborg, Nils: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg, Josef Zila (4. uppl. Norstedts juridik. 193 s.)

Johansson, Svante: Associationsrätten (5. uppl. Norstedts juridik. 110 s. En introduktion)

Leidö, Jan: Realizing the single software market : cross-national validity of software license agreements (Iustus. 627 s. Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet ; 31) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2014.

Levin, Marianne: Marknadsföringslagen : en kommentar (Karnov Group. 303 s.)

Molin, Anna: Avtal : praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt (4. uppl. Björn Lundén information. 217 s.)

Nilsson Hjorth, Bob: Bostadsrättslagen : ombildningslagen, omregistreringslagen : en kommentar / Bob Nilsson Hjorth, Ingrid Uggla (5. uppl. Norstedts juridik. 632 s. Norstedts gula bibliotek)

Nyström, Viktoria: Handbok för offentliga biträden i asylprocessen (Norstedts juridik. 188 s.)

Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2014. 14:2 (Norstedts juridik. 1063 s.)

Rainey, Bernadette: Jacobs, White, and Ovey, the European convention on human rights / Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks and Clare Ovey (6. ed. Oxford Univ. Press. 654 s.)

Ryberg-Welander, Lotti: Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom (2. uppl. Norstedts juridik. 273 s.)

Strömberg, Håkan: Allmän förvaltningsrätt / Håkan Strömberg, Bengt Lundell (26. uppl. Liber. 279 s.)

Stöth, Göran: Logistikrätt : en grundläggande redogörelse (Liber. 219 s.)

Söderblom, Omi: I skuggan av Nathan / Omi Söderblom ; texter av Helge Söderblom (Verbum. 506 s.)

Uggla, Henrik: Varumärkessamarbeten (Liber, 2013. 251 s.) 

Annons
Annons