search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Krigsförbrytarna som söker sig till Sverige

Att länders olika öden griper in i varandra blir för varje år allt mer påtagligt. Offer för krigen som rasar i Syrien, Irak och Eritrea söker sig till fredligare platser. Sverige är ett av de länder som många vill till.

Bland de asylsökande finns även de som har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser. Till bilden hör även att en ström av människor rör sig från Sverige till krigszonerna för att slåss tillsammans med radikala muslimer. Man behöver inte ha allför livlig fantasi för att misstänka att ett antal av dem begår brottsliga gärningar; och så småningom lär de åter söka sig till Sverige.

För närvarande utreder Krigsbrottskommissionen ett 40-tal ärenden och hittills har fyra personer i Sverige dömts för krigsförbrytelser.

Ingen vet med säkerhet hur många krigsförbrytare som lever i Sverige i dag. Men ett är säkert: de lär bli fler, inte färre. I detta nummer berättar vi om dem som arbetar med dessa svåra och viktiga frågor, om deras erfarenheter och utmaningar.

Tom Knutson
Annons
Annons