search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Internationella åklagare oroade över ökat våld mot civila i konflikter

I samband med ett internationellt åklagarmöte vid Chautauqua-institutet i staten New York i slutet av augusti enades sju nuvarande och tidigare internationella åklagare, bland dem ICC:s chefsåklagare Fatou Bensouda, om att göra ett gemensamt uttalande.

Åklagarna uttrycker bland annat oro för att våldet ökar mot civila i konflikter världen över och för bristen på ansvarsutkrävande för dessa brott. De uppmanar nu alla stater:

• Att säkerställa ansvarsskyldighet och att internationell straffrätt tillämpas lika för alla utan dubbla standarder.

• Att upphöra med straffrihet för de grövsta brotten genom att vägra godta amnesti eller immunitet för dessa brott.

• Att säkerställa ansvarsskyldighet för förövare av alla brott, däribland sexuellt och könsrelaterat våld.

• Att säkerställa att nödvändiga regelverk, kapacitet och vilja att fullgöra den universella skyldigheten att utreda och lagföra internationella brott finns på plats i alla nationella rättssystem.

• Att fullgöra sin skyldighet att samarbeta med de internationella brottmålsdomstolarna, tribunalerna och avvecklingsmekanismerna och i synnerhet att lokalisera, gripa och överlämna samtliga rymlingar som anklagas för internationella brott.

• Att tillhandahålla tillräckliga resurser för att alla internationella domstolar, tribunaler och avvecklingsmekanismer ska kunna utföra sina respektive uppdrag, däribland ha möjlighet att fullgöra sin skyldighet att skydda och stödja vittnen samt dem som har gjorts sårbara genom att samarbeta med domstolarna och att säkerställa att rättvisa skipas (justice is done and seen to be done).

Deklarationen finns tillgänglig under http://www.roberthjackson.org/files/2014-ihld-8th-chautauqua-declaration.pdf

Annons
Annons