search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fällande domar i ”Södertäljemålet”

Tingsrättens domslut står i stora delar fast i det så kallade Södertäljemålet

Den 1 september meddelade Svea hovrätt sin dom i det så kallade Södertäljemålet. Södertäljemålet är ett av de mest omfattande brottmål som avgjorts i Sverige. Hovrättens dom innebär att tingsrättens domslut står fast i stora delar. Liksom tidigare Södertälje tingsrätt konstaterar hovrätten att det har funnits ett nätverk i Södertälje som har ägnat sig åt kriminell verksamhet med illegalt spel, indrivningsverksamhet med våldsinslag och utpressning samt att det har funnits en konflikt mellan nätverket och en annan gruppering med kriminell verksamhet. Hovrätten dömer liksom tingsrätten nätverkets ledare till livstids fängelse för bland annat anstiftan till tre mord, människorov och utpressning. Ytterligare sexton tilltalade döms till fängelsestraff av olika längd för brott som begåtts inom ramen för nätverket, däribland inblandning i tre mord.

Arton personer åtalades och dömdes i tingsrätten i en dom den 1 augusti 2012. Domen överklagades. Svea hovrätt undanröjde tingsrättens dom och återförvisade målet till tingsrätten, eftersom det visade sig att en av tingsrättens nämndemän hade varit jävig.

Tingsrätten höll ny huvudförhandling i målet och meddelade ny dom den 29 augusti 2013. Domen överklagades på nytt av åklagarna och alla de tilltalade. En av de tilltalade har avlidit. Därefter har hovrätten hållit huvudförhandling mot sjutton tilltalade i målet under tiden den 18 november 2013 – 10 juni 2014.

Annons
Annons
Annons