search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Svea hovrätt 400 år

Grundandet av Svea hovrätt 1614 är en viktig milstolpe för framväxten av rättsstaten Sverige med självständiga domstolar, opartiska domare och rättssäkerhet.

Svea hovrätt är landets äldsta existerande överrätt. När domstolen grundades 1614 var det början på rikskanslern Axel Oxenstiernas framgångsrika reformering av statsförvaltningen. Inrättandet av hovrätten och den rättegångsreform som följde blev något av en startpunkt för kultur- och ämbetsmannastaten Sverige. Svea hovrätt var i praktiken landets högsta rättsliga instans under konungen och riksrådet fram till inrättandet av Högsta domstolen 1789.

Många historiska rättegångar har avgjorts i hovrätten. På 1600-talet pågick häxjakten som resulterade i trollerimålen där drygt 300 personer avrättades. Gustaf den III:s mördare Anckarström dömdes 1792 till spöstraff och att mista högra handen för att sedan halshuggas och steglas. Under 1800-talet friades författaren Carl Jonas Love Almqvist för mord och på 1900-talet frikändes Christer Pettersson för mordet på Olof Palme.

Svea hovrätt är i dag den största av de sex hovrätterna, och domkretsen omfattar 14 tingsrätter i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län. Svea hovrätt är även mark- och miljööverdomstol och har ett nationellt ansvar också för bland annat hyresmål och vissa immaterialrättsliga mål och har i den egenskapen hela Sverige som domkrets. Varje år kommer det in cirka 12 000 mål till Svea hovrätt som i de flesta avgöranden fortfarande är sista instans. Högsta domstolen prövar ett hundratal mål per år varav drygt hälften kommer från Svea hovrätt.

Hovrätten är inte bara överrätt, utan har också genom seklerna haft till uppgift att utbilda unga domare och ämbetsmän. Den skolning som hovrätten gett anses ha bidragit till Sveriges utveckling till en rättsstat med sund och okorrumperad förvaltning.

Sätet för Svea hovrätt finns i Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Domstolen disponerar också de närbelägna byggnaderna Stenbockska palatset, Hessensteinska palatset och Schering Rosenhanes palats.

I år har Svea hovrätt förutom själva jubileumsceremonin anordnat seminarier, utställningar, öppet hus för allmänheten samt en större jubileumsfest för att uppmärksamma 400-årsjubileet.

En festskrift har också getts ut i samband med jubileet, ”Svea hovrätt 400 år” (Norstedts Juridik 2014), där framstående jurister bidrar med artiklar som speglar den rättspolitiska diskussionen kring domstolar och domare som den ter sig för författarna år 2014.

Annons
Annons