search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Replik: Hamas förtjänar ett starkt fördömande, men Israel har ett särskilt ansvar som ockupationsmakt

I sin replik på Allan Stutzinskys inlägg betonar Anne Ramberg att hennes argumentation uteslutande bygger på ett rättsstatligt människorättsperspektiv.

Tidskriften Advokaten har mottagit ett inlägg författat av advokaten Allan Stutzinsky. Med hänsyn till inläggets karaktär uppstår frågan om tidskriften bör publicera detta. Tveksamheten beror på inläggets tydliga inslag av förtal, men också på dess uppenbara brist på saklighet. Eftersom de kränkande uttalandena avser mig själv och således inte drabbar annan har jag som ansvarig utgivare beslutat att Stutzinskys inlägg trots betänkligheterna bör publiceras. Detta inlägg illustrerar nämligen ett mer generellt problem. Det handlar om rätten att kritisera den nuvarande israeliska regeringens politik till den del den resulterar i grova kränkningar av icke-judiska befolkningsgruppers mänskliga rättigheter. Det handlar om rätten att framföra dessa åsikter, utan att bli beskylld för att vara antisemit eller att bistå sådana åsiktsriktningar. Att grundlöst utpekas som judehatare och Hitleranhängare uppfattar de flesta civiliserade människor som djupt kränkande. Så även jag. När Stutzinsky tillåter sig, att med tyst förbigående av de ohyggligheter som dagligen nu utspelar sig i Gaza, framföra den typen av beskyllningar är detta en ovärdig retorik och en solidarisering med de övergrepp som palestinierna utsätts för. Denna attityd är förfärande.

Mina inlägg har, såsom tydligt framgått, uteslutande ett rättsstatligt människorättsperspektiv. De tar sin utgångspunkt i dels den allvarliga och systematiska diskriminering av palestinierna som sedan många år äger rum på ockuperat område på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza, dels de oproportionerliga övergrepp mot civilbefolkningen som ägt rum under denna senaste markinvasion. Allt detta innefattar etnisk diskriminering, brott mot mänskliga rättigheter och som det ser ut med stor sannolikhet brott mot krigets lagar.

Den palestinska befolkningen i Gaza och på Västbanken har ingen del i den avskyvärda förföljelsen av judar i Europa under andra världskriget. De har ingen historisk skuld att betala tillbaka. Dessa oskyldiga människor är inte i någon rimlig mening pliktiga att döva det dåliga samvete som Europa med rätta kände efter krigets ohyggligheter. Den elementära insikten utgör en rimlig utgångspunkt för att förstå attityden hos de befolkningsgrupper som idag må vara fientligt inställda till staten Israel. Författaren, som tydligtvis är intresserad av historia, borde kanske sträcka sina historiekunskaper till att omfatta åtminstone det sistlidna århundradet. Börja gärna med 1917 och tiden omkring Balfour-deklarationen. Det skulle kunna ge värdefulla perspektiv och insikter. Det faktum att den judiska befolkningen i Europa utsattes för fruktansvärda lidanden innebär inte att man är ensam om att ha utsatts för förföljelse och övergrepp. Detta är ett självklart påpekande. Men jag gör det därför att Stutzinsky tar sig för att bagatellisera de förföljelser som romer och andra utsattes för av nazisterna. En attityd som dessvärre ligger helt i linje med hans ovilja att förstå det oacceptabla i Israels nu pågående övergrepp mot befolkningen i Gaza. Att Hamas agerande förtjänar starkt fördömande är självklart. Men, Israel har ett särskilt ansvar som ockupationsmakt.

Till detta några klargöranden. Jag hämtar inte min information från Israels fiender. Jag nöjer mig med uppgifter från olika FN-organ, FN:s generalsekreterare, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter och andra folkrättsexperter, samt media på plats. När författaren påstår att jag hyllar Hamas och att jag aldrig offentligt reagerat mot vågen av antisemitiska hatbrott i Europa samt att jag inte skulle haft något att säga om hyllningarna till Hitler är detta grovt felaktigt. Jag har i många sammanhang haft anledning uttala mig om och starkt fördöma sådana företeelser. Jag betackar mig för kränkande påhopp på den nivå som Stutzinsky levererat. Men jag låter honom framföra det.

Annons
Annons