search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

President i rättsstatens tjänst

Svea hovrätts president Fredrik Wersäll njuter av sitt arbete och uppskattar Advokatsamfundets roll i Sverige, men det finns även orosmoln på hans horisont.

Fredrik Wersäll har haft en lång och framgångsrik karriär inom rättsväsendet. Han har bland annat varit justitieråd i Högsta domstolen och riksåklagare. Sedan 2008 är han president i Svea hovrätt, men han är också ordförande i Statens ansvarsnämnd, Riksdagens ansvarsnämnd och Pressens Opinionsnämnd. Utöver det är han ledamot i Domarnämnden och ordförande för Institutet mot mutor.

Uppdraget för Svea hovrätt innehåller flera olika roller.

– Först och främst är jag chef för Svea hovrätt och det är jag oavsett i vilken roll jag uppträder. Chefen har dels ett ansvar för att domstolen fungerar väl, dels är det en domartjänst. Jag skulle tro att jag ägnar ungefär halva min tid åt att sköta hovrätten. Resten av tiden går åt till att döma och andra uppdrag som jag har, säger Fredrik Wersäll.

Älskar inte administration

Presidenten dömer i mål som är särskilt uppmärksammade och där avdelningarna vill att han ska sitta med. Dessutom rycker han in när det saknas domare i mål. Det innebär att Wersäll får träffa och arbeta med alla domare under utbildningen. Var och en av de 40 fiskalerna på Svea hovrätt föredrar något mål för honom eller sitter med honom som protokollförare i en huvudförhandling.

Fredrik Wersäll gillar att sitta och knäcka juridiska problem på sitt kontor i Wrangelska palatset. Men han uppskattar också att Svea hovrätt är en kollegial domstol, och höjdpunkten under hans arbetsdag är när han får diskutera juridiska frågor med sina kolleger.

– Dömandet är det som är mest stimulerande. Administration i termer av budgetplanering och att ta fram handlingsplaner är ingenting som jag älskar. Dessutom är det så lyckligt att vi har en väldigt duktig administration i hovrätten med en stark och driftig kanslichef.

Fyra år till pension

Den dagliga driften av hovrätten sköts av kanslichefen som har en väldigt långtgående delegation i alla frågor som rör budget, säkerhet, rekrytering och resurser. En ledningsgrupp bestående av presidenten, lagmännen på de dömande avdelningarna och kanslichefen tar också ett stort ansvar. Det ger presidenten möjlighet att i stor utsträckning ägna sig åt de mer långsiktiga frågorna.

Wersäll har varit president sedan den 1 april 2008. Hur länge tänker han vara kvar som president och vart går man efter ett sådant uppdrag?

– Jag tycker det här är väldigt roligt och som jag känner nu fortsätter jag tills jag är 67. Då lämnar jag den här posten och jag har ingen åstundan efter något annat uppdrag innan dess.

Mörka moln

Hur ser Wersäll på Svea hovrätts arbetssituation när det gäller överbalanser och ekonomi?

– Både Domstolsverket och justitieministern har varit rätt duktiga på att se till att domstolsväsendet har en rimlig ekonomi. Men vi ser väldigt stora orosmoln torna upp sig vid horisonten. Vi ser en utveckling där vi får allt större och mer svårbemästrade mål, samtidigt finns tecken på att det kan bli ekonomiska åtstramningar för domstolarna framöver. Det ser jag med utomordentligt stor oro på eftersom det inte finns några reserver i Svea hovrätt. Skulle vi få mindre resurser skulle det direkt och obönhörligen leda till att vi skulle få lägga mål på hög eftersom vi aldrig kan ge avkall på den rättsliga kvaliteten.

I dag utnyttjar Svea hovrätt all tänkbar förhandlingstid, vilket tydligt framgår av den långa listan av förhandlingar på anslagstavlan i receptionen. I och med att processrätten ser ut som den gör är det svårt att förkorta domstolens förhandlingar, men EMR har effektiviserat processerna, till exempel är det mycket färre mål som blir inställda i dag.

Berömmer Advokatsamfundet

Fredrik Wersäll tycker att det är sunt för ett samhälle att ha en fri och oberoende advokatkår som gör sin stämma hörd i olika sammanhang.

– Jag uppskattar väldigt mycket att Advokatsamfundet och inte minst generalsekreteraren tar sig an en tydlig rättspolitisk roll. Landets advokater är en från statsmakterna fri och oberoende kraft och det är väldigt naturligt att den engagerar sig i frågor om till exempel rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samfundet ska vara en kraft och gärna en ganska obekväm kraft som kan sätta fingret på ömma punkter och inte behöva känna lojaliteter mot statsmakterna, säger Wersäll.

Han håller inte alltid med samfundet, men menar att det är sunt att olika uppfattningar kommer fram, eftersom det är först då argumenten riktigt kan prövas.

Personligt om Wersäll

Ålder: 63.

Bor: Innerstan i Stockholm.

Familj: Hustru, tre barn och fyra barnbarn. Inget av barnen har blivit jurister utan har andra yrkeskarriärer.

Hobby: Mitt främsta intresse förutom familjen är att vara ute på landet. Vi har ett ställe i norra skärgården som jag ägnar mig åt och jobbar gärna praktiskt.

Förebild: Jag tror det är väldigt viktigt vilka chefer man har tidigt i karriären, för de formar ens yrkesliv, och jag har haft förmånen att ha chefer som jag verkligen har sett upp till: min första häradshövding Carl Hamilton i Härnösand och Magnus Sjöberg på Riksåklagaren. Båda är företrädare för ett ämbetsmannaideal som präglas av opartiskhet och som alltid visar stort intresse oberoende av frågans vikt.

Okänd talang: Bygga gärdsgård.

Senaste bok: Jag är rätt insnöad på biografier, särskilt välskrivna biografier. En av de senaste böckerna som jag har läst och som jag tyckte var väldigt trevlig var Lena Einhorns bok om Greta Garbo, Blekingegatan 32. Men jag läser även andra böcker. Just nu har jag precis börjat på en ny bok av deckarduon Roslund & Hellström, där den senare för övrigt är nämndeman här i hovrätten.

Annons
Annons