search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2014 om inte annat anges.

Barnard, Catherine: The substantive law of the EU : the four freedoms (4. ed. Oxford Univ. Press. 704 s.)

Bengtsson, Bertil: Skadeståndslagen : en kommentar m.m. / Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck (5. uppl. Norstedts juridik. 490 s. Norstedts gula bibliotek)

Blanpain, Roger: European labour law (14. ed. Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International. 1104 s.)

Broberg, Morten: Preliminary references to the European Court of Justice / Morten Broberg and Niels Fenger (2. uppl. Oxford Univ. Press. 491 s.)

Cardell, Anders: Kredit- och inkassohandboken / Anders Cardell, Jonas Cardell (4. uppl. Göteborg : Shortcut Education. 267 s.)

Contman, Ulf: Commentary on Orgalime SI 14 (Katrineholm : Lamanica logistikservice. 188 s.)

Essen, Ulrik von: Arbete i offentlig förvaltning (Norstedts juridik. 230 s.)

Forsman, Malin: Domännamn : strategier och juridiska överväganden / Malin Forsman och Jeanette Söderlund Sause (Norstedts juridik. 132 s.) 

Göransson, Håkan Gabinus: Förtroendeman : en praktisk kommentar till förtroendemannalagen (3. uppl.  Åhnberg. 79 s.)

Hiort af Ornäs, Lena: Skatterätt (2. uppl. Liber, 2013. 204 s. In nuce)

Iseskog, Tommy: Tidsbegränsade anställningar (Norstedts juridik. 185 s.)

Kriminologi : en studiehandbok / Caroline Mellgren, Eva Tiby, red. (Studentlitteratur. 181 s.)

Morais, Luís Silva: Joint ventures and EU competition law (Oxford : Hart, 2013. 549 s. Hart studies in competition law ; 6)

Påhlsson, Robert: Business taxation in Sweden (Iustus. 184 s.)

Runesson, Eric M.: Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten (Norstedts juridik. 295 s.)

Ryding-Berg, Stefan: Statliga myndigheter : en handbok (Karnov Group. 163 s.)

Sandberg Nilsson, Anna: Mervärdesskattens grunder / Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl (2. uppl. Sanoma Utbildning. 155 s.)

Sjösten, Mats: Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser (4. uppl. Norstedts juridik. 411 s.)

Storvik, Birgitte Langset: Forvaringsstraff (Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2013. 217 s.)

Wallin, Lisa: Politikernas trygghetsundersökning 2013 : utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld (Brottsförebyggande rådet, 2014. 72 s. Rapport / BRÅ ; 2014:9)

Wennström, Bo: Svensk polis : pusselbiten som inte passar in (Jure. 142 s.)

Wetterberg, Dag: Medierätt : en handbok (Norstedts juridik. 165 s.)

Woxholth, Geir: Avtalerett (9. utg. Oslo : Gyldendal akademisk.  480 s.)

Annons
Annons