search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Tobias Enoksson: Insyn stor utmaning i ”kokainmålet”

Tobias Enoksson är en av Jonas Falks försvarare. Falk är en av huvudpersonerna i det så kallade kokainmålet och han ska nu utlämnas till Spanien.

På vilka sätt är det här fallet unikt?

– Försvaret har fått brottas med frågor som rör insyn. Vi fick besked om att många handlingar som vi ville titta på omfattades av internationell sekretess, att på grund av relationer till annan stat kunde vi inte få se dem. Ibland erbjöds vi i stället att få läsa sammanfattningar som motparten hade skrivit. Det kändes inte tillfredsställande att motparten skulle bestämma vilka uppgifter jag behövde för att bedriva försvaret. Det var också speciellt att vi i sidomaterialet, där det bara ska finnas material som objektivt sett är utan värde, hittade mycket information som var intressant för klientens försvar.

Hur fick du uppdraget?

– Jag förordnades i november 2011 av Stockholms tingsrätt. Det var till följd av att min kollega advokat Thomas Martinson var begärd i det här ärendet av vår klient. När vi började få grepp om hur stor förundersökning som skulle delges insåg vi att materialet var för omfattande för en försvarare att hantera och tingsrätten delade den uppfattningen. Förundersökningsmaterialet omfattade mellan 15 000–17 000 sidor och sidomaterialet var lika stort.

Hur har den långa häktningstiden på 3,5 år påverkat din klient och dig i ditt arbete?

– Det har givetvis varit oerhört jobbigt för klienten. De långa häktningstiderna är inte anständiga. Det är en prövning för alla advokater att ha ett mål som pågår under väldigt lång tid. Man spenderar mycket tid i häktet och det blir många telefonsamtal. Det går ut över familj och annat när man jobbar mycket och sent.

Vad är statusen på ärendet nu?

– Just nu skriver vi ett överklagande till Högsta domstolen vad gäller överlämnandet till Spanien.  För att räkna ut storleken på den påstådda narkotikasmugglingen har den spanska motparten använt sig av investeringarna. De påstådda investeringarna i Spanien har ett så nära samband med det som har prövats av Svea hovrätt att vi anser att det bör anses som att samma gärning redan är prövad. Klienten ska heller inte överlämnas för penningtvätt.

Hur ser du på balansen i rättsprocessen i det här fallet?

– Motparten har haft tillgång till ett  stort bevismaterial som försvaret inte har haft. Det har därför inte varit balans och det sade vi på ett väldigt tidigt stadium.

Hur ser du på rättssäkerheten i det här fallet?

– I det här fallet kan man se att klienten blev frikänd i hovrätten. Det säger ju positiva saker om rättssäkerheten utifrån vårt perspektiv. I ett större perspektiv kan man däremot ifrågasätta att man kan skickas vidare från ett land i Europa till ett annat och bedömas på i stora drag samma förutsättningar.

Bakgrund: Jonas Falk

Jonas Falk, tidigare Oredsson, greps 2010. I mars 2013 dömdes han till 18 års fängelse av Stockholms tingsrätt för att ha varit huvudman i en liga som smugglat ett ton kokain från Karibien till Sverige. I juni frikändes han av hovrätten. Efter 36 timmar i frihet greps han igen efter att den spanska ekobrottsmyndigheten hade utfärdat en internationell efterlysning. Enligt spanska åklagare ska Falk ha fört in och investerat motsvarande 50 miljarder kronor i Spanien utan att ha skattat för pengarna. Pengarna ska Falk enligt åklagarna ha tjänat genom illegal drogverksamhet och penningtvätt.

I augusti beslutade HD att inte pröva målet.

Annons
Annons