search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kommitté ska utreda tryck- och yttrandefriheten

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utreda en rad frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

Kommittén ska se över tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens språk och struktur. Kommittén ska även analysera om de två grundlagarna behöver förändras för att vara aktuella i förhållande till utvecklingen på medieområdet. I kommitténs uppdrag ingår också bland annat att analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt, göra en översyn av databasregeln och analysera om Sverige i större utsträckning bör delta i det internationella samarbetet på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016.

Annons
Annons