search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kineser i Sverige för att studera rättshjälp

En delegation från kinesiska justitiedepartementet besökte den 24 juni Advokatsamfundet för att få information om den svenska rättshjälpen.

Delegationen besökte först Justitiedepartementet och därefter tog Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson emot gruppen på Advokat­samfundet.

– De frågade om möjligheten att få rättshjälp utifrån den sökandes ekonomi, vad saken gäller och vilka rättsområden som omfattas. Vi talade också om hur timkostnadsnormen, taxor i brottmål och rättegångskostnader fungerar, säger Bengt Ivarsson.

Den kinesiska delegationen leddes av Sun Jianying, generaldirektör på avdelningen för arbetet med rättshjälp på kinesiska justitiedepartementet.

Annons
Annons