search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Iranska jurister besökte samfundet

Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter fanns med på agendan när ett 20-tal advokater och några juristprofessorer från Iran besökte Advokatsamfundet den 9 juni.

Delegationen togs emot av samfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn, som ansvarar för Advokatsamfundets internationella arbete. Förutom information om skillnaderna på advokatmarknaden i de båda länderna diskuterades även advokatsamfundets roll och uppgift i ett rättssamhälle. Även vad som kunde konstateras vara känsliga frågor, såsom mänskliga rättigheter och frågor kring rättssäkerhet adresserades. Bland annat togs frågor om dödsstraff och synen på homosexuella och andra oliktänkande upp.

Annons
Annons