search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD ändrar rutiner för kostnadskrav

Högsta domstolen har beslutat att kostnadsanspråk som avser ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.

En offentlig försvarare ansökte om prövningstillstånd i Högsta domstolen för sin huvudman. Försvararen varken begärde eller gjorde förbehåll om ersättning av allmänna medel för sitt arbete. Högsta domstolen har i målet ansett att det inte finns skäl att alltid påminna rättsliga biträden om ersättningsanspråk innan frågan om prövningstillstånd avgörs.

Genom beslutet har Högsta domstolen ändrat sina handläggningsrutiner. I de fall rättsliga biträden inte nämner något om krav på ersättning av allmänna medel i ansökan om prövningstillstånd kommer domstolen inte att påminna om kostnadsräkning.

Kostnadsanspråk avseende ersättning av allmänna medel bör alltså framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.

HD:s mål nr B 923-14

Annons
Annons