search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bengt Ivarsson kommenterar utredningen

Nyanseringen av straffmätningen i narkotikamål började redan före Högsta domstolens avgörande 2011.

– Utredningen har kommit fram till ett bra och nyanserat ställningstagande. Det är också positivt att vi var eniga bakom det här ställningstagandet, säger Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson som har deltagit som expert i utredningen.

Han anser att den nyansering som Högsta domstolen gjorde 2011 var nödvändig. Utredningen konstaterar att genom Högsta domstolens dom i juni 2011 inleddes en omläggning av praxis. Efter domen har Högsta domstolen, fram till juni 2014, meddelat ytterligare 17 domar, av vilka tolv har refererats som vägledande avgöranden. I avgörandena från juni 2011 och framåt har Högsta domstolen framhållit betydelsen av att samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas i narkotikamål på samma sätt som görs i brottmål i allmänhet. Genom att fjärma sig från den tidigare straffmätningstraditionen har Högsta domstolen förändrat praxis och grunderna för hur påföljdsbestämningen sker i narkotikamål.

Ivarsson berättar att den statistik som utredningen inhämtat från Brottsförebyggande rådet och Kriminalvården dock visar att nyanseringen började redan 2007.

– I utredningen har vi funderat mycket på varför det inträffade men vi har inte kunnat hitta någon förklaring. Men det är helt klart att det inte är Högsta domstolen som har tömt fängelser utan det har påbörjats redan innan, säger Ivarsson och konstaterar att som en följd av nyanseringen blev det ett problem när de som begick riktigt straffvärda handlingar inte kom upp i de högre påföljdsnivåerna. Det som är syftet med de föreslagna ändringen är att möjliggöra detta.

– Samtidigt tycker jag att det är rimligt att ha ett tak på tio år eftersom det inte ska vara samma straff för narkotikabrott som för mord, säger Ivarsson som konstaterar att med de nyanseringar som Högsta domstolen har gjort och med införandet av det synnerliga grova brottet så kommer Sverige att ligga i paritet med våra grannländer och andra jämförbara länder.

Redan den 29 juli 2014 förklarade allianspartierna att de under nästa mandatperiod vill skärpa straffen för de allra grövsta brotten och därför införa ett synnerligen grovt narkotikabrott, alltså helt i enlighet med utredningens förslag.

Annons
Annons