search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2014/0053 Promemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)

R-2014/0054 Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78)

R-2014/0061 Promemorian Europeisk skyddsorder (Ds 2014:3)

R-2014/0109 Betänkandet Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 2014:1)

R-2014/0296 Promemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7)

R-2014/0468 Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten

R-2014/0504 Promemorian Lagvalsregler på privaträttens område – Rom I- och Rom II-förordningarna

Annons
Annons