search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsmedicinkurs för jurister läggs ner

Den medicinska fakulteten vid Umeå universitet har beslutat att lägga ner kursen ”rättsmedicin för jurister”. Beslutet kan drabba studenterna och rättssäkerheten.

Beslutet kom som en chock för juriststudenterna vid universitetet. Kursen är den enda i sitt slag i hela Norden och har ett högt söktryck. Förra terminen fanns 27 platser men på grund av det höga söktrycket tog man in 65 juriststudenter till kursen.

– I straffprocessen har advokaten i huvudsak enbart sina egna kunskaper att tillgå medan åklagare och polis har stora resurser. Det är ett skevt styrkeförhållande mellan parterna på detta område och det är viktigt att advokater har kunskapen att kunna ifrågasätta eventuella rättsmedicinska utlåtanden, säger Robin Enander, vice ordförande i Juridiska föreningen vid Umeå universitet.

Han anser att det är ett olyckligt beslut som har fattats av medicinska fakulteten och att det är negativt för juriststudenterna i Sverige, rättsväsendet och framför allt rättssäkerheten.

Juridiska föreningen i Umeå har på medlemmarnas initiativ börjat driva frågan för att återuppta den rättsmedicinska kursen för jurister 2015.

Annons
Annons