search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2014 om inte annat anges.

Bernitz, Ulf: Europarättens grunder / Ulf Bernitz och Anders Kjellgren (5. uppl. Norstedts juridik. 510 s.)

Bjerle, Håkan: Partnerskap: om kontraktens utformning vid partnering och liknande former av utökad samverkan i byggsektorn (Svensk byggtjänst. 231 s.)

Björknäs, Hanna: Ledighetslagarna : en kommentar / Hanna Björknäs, Bo Ericson och Kurt Eriksson (Norstedts juridik. 210 s.)

Clarke, Malcolm A.: International carriage of goods by road : CMR (6. ed. Abingdon : Informa Law from Routledge. 512 s. Maritime and transport law library)

Environmental law / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 398 s. Scandinavian studies in law ; 5)

Fastighetstransaktioner i praktiken / Nils Larsson et al. (Norstedts juridik. 283 s.)

Geijer, Ulrik: Arkivlagen : en kommentar / Ulrika Geijer, Eva Lenberg och Håkan Lövblad (Norstedts juridik, 2013. 244 s. Norstedts gula bibliotek)

Gregow, Torkel: Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder : enligt 15 kap. rättegångsbalken (Norstedts juridik, 2014. 252 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 204)

Grönwall, Lars: Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning / Lars Grönwall och Leif Holgersson (5. uppl. Norstedts juridik. 353 s.)

Jonsson, Anna: True partnership as true learning : knowledge sharing within Mannheimer Swartling (Iustus, 2013. 131 s.)

Malmborg, Leif: Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen (Jure, 2014. 539 s.)

Papadopoulou, Frantzeska: Opening Pandora’s box : exploring flexibilities and alternatives for protecting traditional knowledge and genetic resources under the intellectual property framework (Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014. 433 s. Studia juridica Stockholmiensia ; 89. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2014)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt / Jan Ramberg, Johnny Herre (7. uppl. Norstedts juridik. 273 s.)

Schedin, Fredrik: Störningar i bygg­entreprenaden : juridikens tillämpning / Fredrik Schedin, Elin Sjöström (Svensk byggtjänst. 96 s.)

Swedish maritime code / översättare: Tiberg & Schelin (4. uppl. Jure. 259 s.)

Ulander-Wänman, Carin: Priset för flexibiliteten : en analys av anställningsvillkor för arbetstagare i kommuner och landsting (Iustus. 241 s.)

Öman, Sören: AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt (Lars Åhnberg. 197 s.)

Annons
Annons