search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Ny kommission mot antiziganism

Regeringen tillsätter en kommission mot antiziganism med syfte att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Kommissionen består av nio ledamöter varav en majoritet är romer. Ordförande i kommissionen blir Thomas Hammarberg, som bland annat har varit Europarådets kommis­sionär för mänskliga rättigheter och fick Stockholm Human Rights Award 2012. Bland de övriga ledamöterna finns bland annat advokat Christian Åhlund, ILAC:s generalsekreterare och ordförande för European Commission against Racism and Intolerance (ECRI).

Nya justitieråd föreslagna

Domarnämnden föreslår fem kandidater till de tre tjänsterna som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Ett finansråd, en advokat och en rättschef står överst på listan.

Efter genomförda intervjuer med sju av fjorton sökande till de tre justitierådstjänsterna har Domarnämnden föreslagit fem sökande. De är rangordnade i den ordning som följer:

  1. Per Classon, finansråd på Finansdepartementet
  2. Mahmut Baran, advokat på Bird & Bird
  3. Inga-Lill Askersjö, rättschef på Skatteverket
  4. Leif Gäverth, lagman, Förvaltningsrätten i Uppsala
  5. Ulrik von Essen, professor vid Stockholms universitet

Nämnden har vid sin bedömning vägt in domstolens behov av särskild kompetens inom vissa för domstolen centrala rättsområden. Regeringen kommer att fatta beslut i ärendet inom kort.

Ny generaldirektör för Domstolsverket

Regeringen har utnämnt Martin Holmgren till generaldirektör för Domstolsverket. Han tillträder den 18 augusti.

Martin Holmgren är lagman i Nacka tingsrätt och har tidigare varit departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet.

Han har haft flera utredningsuppdrag, bland annat som ordförande i Public service-kommittén och i den pågående Polisorganisationskommittén. Han har flera uppdrag inom idrottsrörelsen, bland annat som vice ordförande i Riksidrottsnämnden och som ledamot i Svenska Fotbollförbundets Appellationsnämnd. Martin Holmgren är domarutbildad i Svea hovrätt.

Internationell konferens om kriminalpolitik

The Stockholm Criminology Symposium och prisceremonin för The Stockholm Prize in Criminology 2014 äger rum den 9–11 juni 2014. Årets prisvinnare är professor Daniel S. Nagin och professor Joan Petersilia, båda från USA. Deras forskning ligger till grund för temat för årets symposium: ”Punishment and Crime. The Design, Implementation and Effects of Criminal Sanctions”.

Konferensen som arrangeras av Brottsförebyggande rådet är en av världens tre stora årliga internationella konferenser i kriminologi och syftet är att ge beslutsfattare, praktiker samt kriminologer från hela världen tillfälle att diskutera strategier och utbyta metoder och åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

Annons
Annons